Velg en side

Priser

Du finner info om stønad ved gravferd og båretransport fra NAV ved å følge linken via knappen her

Prisene er gjeldende fra 01.11.2016.

Hvor stor gravferdens totale kostnader vil bli, er i stor grad avhengig av ønsker og valg.

Kiste/stell/nedlegging i kiste

Kiste inkl. utstyr og svøp  kr.
Nedlegging i kiste     kr. 1.200,-
Hygiene    kr.    1.200,-

Kiste/stell/
nedlegging i kiste

Kiste inkl. utstyr og svøp  kr.
Nedlegging i kiste     kr. 1.200,-
Hygiene    kr.    1.200,-

 

Syning 

Mannskap ved syning 2 ass.    Kr. 3.145,-

 

Transport

Bringing av den døde fra dødssted til oppbevaringsted kr 3.895,-
Bringing av tom kiste til dødssted eller oppbevaringssted m/1 assistent  kr. 1.400,-

Transport kr. 23,- pr. km inntil 200 km.

Transport langtur ut over 200 km kr. 15,- pr. km. + timebetalt sjåfør kr. 740,- pr. time + startgrunnlag kr. 905,-.
Transport til og fra Gardermoen, bil, assistenter dagtid kr. 7.645,-
Transport til og fra Gardermoen, bil, assistenter kveld/helg kr. 8.005,-

 

Transport

Bringing av den døde fra dødssted til oppbevaringsted kr 3.895,-
Bringing av tom kiste til dødssted eller oppbevaringssted m/1 assistent  kr. 1.400,-

Transport kr. 23,- pr. km inntil 200 km.

Transport langtur ut over 200 km kr. 15,- pr. km. + timebetalt sjåfør kr. 740,- pr. time + startgrunnlag kr. 905,-.
Transport til og fra Gardermoen, bil, assistenter dagtid kr. 7.645,-
Transport til og fra Gardermoen, bil, assistenter kveld/helg kr. 8.005,-

 

Sermoni

Assistanse fra gravferdkonsulent under seremoni :
1 assistent       kr. 1.570,-
2 assistenter   kr. 3.670,-
Bringing av utstyr/assistenter               kr.   905,-
Pynting av kirke m/lys og blomster      kr. 4.500,-
Pynting av kirke enkelt                           kr. 2.500,-
Program 50 stk.                       kr. 1.500,-

Dødsannonse  : Glåmdalen og Østlendingen. 
Regning sendes direkte til kunden fra avisene på dødsannonser. Dette er ikke inkludert i prisen. 

 

Sermoni

Assistanse fra gravferdkonsulent under seremoni :
1 assistent       kr. 1.570,-
2 assistenter   kr. 3.670,-
Bringing av utstyr/assistenter               kr.   905,-
Pynting av kirke m/lys og blomster      kr. 4.500,-
Pynting av kirke enkelt                           kr. 2.500,-
Program 50 stk.                       kr. 1.500,-

Dødsannonse  : Glåmdalen og Østlendingen. 
Regning sendes direkte til kunden fra avisene på dødsannonser. Dette er ikke inkludert i prisen. 

 

Honorarer og gebyrer

Honorar for tilrettelegging og planlegging  kr. 3.500,-
Honorar første konferanse      kr. 1.450,-
Kveld (16.00 – 21.00)               + kr. 630,-
Helg      + kr. 850,-
Melding av papirer off. Kontorer fra   kr. 970 – 1.940,-

 

Honorarer og gebyrer

Honorar for tilrettelegging
og planlegging  kr. 3.500,-
Honorar første konferanse      kr. 1.450,-
Kveld (16.00 – 21.00)               + kr. 630,-
Helg      + kr. 850,-
Melding av papirer off. Kontorer fra   kr. 970 – 1.940,-

Prisene gjelder gravferd for personer over 18 år og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkl. 25% mva.

Priser merked med * blir spesifisert på faktura med mva.

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall: Behovsprøvet gravferdstønad:  Er behovsprøved og det kan utbetales stønad med inntill kr. 22.723,-

Transportrefusjon:  Ved transport av avdødsted til  hjemstedsom overstiger 20 km., har folketrygden refusjonsordning.  ( Dekket til nærmeste gravplass der avdøde var bosatt ).